23 February 2007

اگر فردا شنبه 5 اسفند ماه ساعت 9 صبح پدر احمد باطبی تنها جلوی زندان اوین باشد
مقصر آزادی خواهان نیستند که او را تنها گذاشتند ،
مقصر خبر رسانی هائی هستند
که وجدانشان به خواب غرور و خود خواهی فرو رفته است
چرا ؟ چون وظیفه آنها بود و هست که آگاهی دهند .
ایران ب ب ب : هدف سایت ها و وبلاگ هائی که اسم خبر رسانی بر روی خود گذاشتند و از آشفته بازار رژیم جمهوری اسلامی تغذیه خبری میشوند چیست ؟ آیا خبر فراخوان یک پدر دردمند برای نجات پسرش از چنگال دژخیمی چون رژیم جمهوری اسلامی خبر نیست ! ؟ با کمال تاسف باید به آگاهی هم میهنان برسانم که پیام پدر باطبی و درخواست کمک از مردم برای پشتیبانی و نجات جان فرزندش که فقط به خاطر نشان دادن یک پیراهن خونین سالهاست که مورد شکنجه قرار دارد و حال در خطر سکته قرار گرفته و حتی وصیت نامه خود را نوشته را برای تمامی سایت ها چه پر بیننده و چه کم بیننده ارسال کرده و درخواست نمودیم که فراخوان این پدر دردمند و رنج دیده را انتشار دهند.
اما گوئی برای این خبر رسانی ها رقابت مهم تر از رساندن فریاد یک پدر پسر در بند است !
اگر فردا شنبه 5 اسفند ماه ساعت 9 صبح پدر احمد باطبی تنها جلوی زندان اوین باشد مقصر آزادی خواهان نیستند که او را تنها گذاشتند ، مقصر خبر رسانی هائی هستند که وجدانشان به خواب غرور و خود خواهی فرو رفته است چرا ؟ چون وظیفه آنها بود و هست که آگاهی دهند .
در پایان از صمیم قلب از سایت خبری کوروش جناب آقای هراتی نژاد و سایت اطلاعات نت و وبلاگ خبری آسمان نیوز کمال تشکر را داریم که با وجدانی پاک وظیفه خود دانستند که صدای پدر باطبی و فریاد التماس او از مجامع بین المللی و مردم آزادی خواه را در سایت خود قرار دهند.
به امید اینکه فردا شنبه ساعت 9 صبح مقابل زندان اوین پدر احمد باطبی تنها نباشد .


مدیریت سایت ایران ب ب ب http://www.iranbbb.org