20 October 2007

زینت میرهاشمی: افزایش خشونت و سرکوب


افزایش خشونت و سرکوب


زینت میرهاشمی
..........
http://www.iran-nabard.com/
ایران نبرد


روز آدینه 27 مهر پاسدار احمدي مقدم ضمن صحبت از طرح جدید «امنیت اجتماعی»، سرکوبگری، فشار و خشونت بیشتر را وعده داد. وی که به عنوان فرمانده نیروی انتظامی در نماز جمعه صحبت کرد گفت:«رييس جمهوري ما درقلب كشور به اصطلاح مدافع آزادي خواهي امروز مورد سوال قرار مي‌گيرد كه چرا در كشور شما همجنس بازي آزاد نيست و احكام مجازات اسلامي به عنوان اعمال ضد حقوق بشري معرفي مي‌شود.»

این پاسدار سرکوبگر با خشم از کسانی که قوانین وحشیانه جمهوری اسلامی را افشا می کنند گفت:«امروز قلم‌هاي آلوده از فضاي آزادي بيان موجود سواستفاده كرده و احكام اسلامي را زيرسوال مي‌برند و آنها را مانع ورود ما به جامعه جهاني و كاروان ترقي تلقي مي‌كنند.»


چند روز پیش نیز قربانعلی علیمردانی یکی از سرکردگان نیروی انتظامی گفت:«به منظور تسریع در کار قضایی – انتظامی متخلفان، از ابتدای آبان ماه پلیس نامحسوس اداره عملیات ویژه راه اندازی خواهد شد.» وی همچنین ادعا کرد که این «طرح تا انتهای سال 86 عملیاتی خواهد شد.»

خشونت و سرکوب در عریان ترین شکل آن در هفته های اخیر علیه دانشجویان، کارگران نیشکر هفت تپه اجرا شده است. دولت پاسدار احمدی نژاد در حالی که هم از طرف حرکتهای اعتراضی مردم در داخل و هم در صحنه بین المللی زیر فشار است، برای حفظ نظام از همه ابزارهای سرکوب استفاده می کند. بر اساس آمارهای اعلام شده در رسانه های دولتی و همچنین گزارش فعالان حقوق بشر، حکم اعدام در جمهوری اسلامی، از افزایش 46 درصدی برخوردار بوده است.

هدف طرحهای سرکوبگرانه رژیم، به بهانه مبارزه با ناامنی و امنیت اجتماعی، خفه کردن هر گونه صدای اعتراض است. دولت پاسدار احمدی نژاد، حکومتی نظامی را بر مردم ایران تحمیل می کند. آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی موجود با طرحهای وحشیگرانه رژیم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم داشته است. زیرا عملکرد این رژیم خود تولید ناهنجاری و بازتولید خشونت می کند