23 August 2007

سخنگوي مجاهدين : اين نخستين بار نيست كه رژيم آخوندي با جعل اسناد به مقابله با اپوزيسيون خود روي مي آوردا


تزوير مذبوحانه رژيم آخوندي
جعل حكم ساختگي براي جلب رهبري مقاومت

اين نخستين بار نيست كه رژيم آخوندي
با جعل اسناد به مقابله با اپوزيسيون روي مي آورد

-سازمان مجاهدين خلق ايران -


پنجشنبه، ۱ شهريور، ۱۳۸۶ -

سازمان مجاهدين خلق ايران جعل و تزوير مذبوحانه رژيم آخوندي را در يك حكم ساختگي براي جلب رهبري مقاومت كه بدستور ولي فقيه درمانده ارتجاع صورت گرفته است, برملا كرد.

سخنگوي دفتر اروپايي مجاهدين در اسلو اعلام كرد :
رژيم آخوندي و مزدورانش در عراق در روزهاي گذشته تودهني هاي محكمي از هموطنانمان و از جامعه بين المللي در مورد داعيه ”پيگرد قضايي“ مجاهدان اشرف, دريافت نمود. جانشين فرمانده نيروهاي چند مليتي نيز به ساكنان اشرف اطلاع داد كه چنين اظهاراتي ” هيچ پايه و مبنايي در واقعيت ندارد و تنها يك شايعه است و جنبه تبليغاتي عليه مجاهدين دارد “.
رژيم آخوندها كه تمام سرمايه گذاري و خبرهاي ساختگي و دروغپردازيهاي خود در اين رابطه را برباد رفته مي ديد, از فرط درماندگي و استيصال و با شتاب بسيار به دستور مستقيم ولي فقيه ارتجاع به انتشارخبر مجعول و ابلهانه ديگري در باره جلب رهبري مقاومت ايران از سوي پليس بين المللي (اَنتِرپُل) روي آورد. زيرا همزمان با اخبار مربوط به نامگذاري تروريستي سپاه پاسداران ارتجاع, ولي فقيه براي تسكين پاسداران روحيه باخته, به جعل چنين خبري در باره رهبري مقاومت به شدت نياز داشت.

سخنگوي مجاهدين گفت :
شيوه شناخته شده رژيم آخوندي براي جعل و شايع كردن خبرهاي مورد نيازش عليه مجاهدين و مقاومت ايران, پيوسته چنين بوده است كه ابتدا خبر را در راديوهاي فارسي زبان يا در يك روزنامه خارجي با پول كلان وارد مي كنديا از ماموران وزارت اطلاعات تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين, نقل قول مي كند, سپس كليه رسانه ها و سايتهاي رژيم با آب و تاب و روغن داغ خبر مورد نياز را منعكس مي كنند.
قبل از شروع جنگ اخير در عراق, رژيم آخوندي با همين شيوه در سراسر سال 80 و 81 از پنهان نمودن تسليحات كشتار جمعي عراق در قرارگاههاي مجاهدين و هم چنين از اين كه زندانهاي عراق مملو از مجاهدان ناراضي است, خبر مي داد. اما وقتي عراق به دست نيروهاي آمريكايي افتاد محض نمونه حتي يك مورد از دعاوي رژيم در هيچ زمينه يي درست از آب در نيامد و تحقيق گران آژانسهاي مختلف اطلاعاتي و قضايي و سياسي از ابعاد دروغپردازي آخوندها حيرت مي كردند.

سخنگوي مجاهدين گفت :
اما اين بار, چون هيچ راديو يا تلويزيون يا روزنامه يي در سراسر جهان, حاضر نبود, خبر ساختگي جلب رهبري مقاومت ايران از سوي اَنتِرپُل را منعكس كند, ولي فقيه ارتجاع ناگزير به ارگان سپاه تروريستي قدس در عراق بنام البينه الجديده بسنده كرد .
اين روزنامه كه به طرز واضحي با املا و انشاي عوام الناس سپاه تروريستي قدس در عراق منتشر مي شود و تيراژ آن نيز چند صد نسخه بيشتر نيست، بر رويش نوشتة ”روزنامه سياسي عامه“ نقش بسته است.
به عنوان مثال در همين شماره 21 اوت (سه شنبه 30مرداد1386) 20اسم موهوم و مجعول از كساني منتشر كرده است كه گوئيا مجاهدين آنها را در سال 1991 در نجف و بصره وكوت و ميسان كشته اند! پاسداران نويسنده اين قبيل خبرها كاري به اين ندارند كه براي اثبات حرفشان به دلايل بيشتري از رج زدن اسامي موهوم نيازمندند!

ارگان سپاه تروريستي قدس در عراق در روز 21 اوت به نحو مضحكي با كليشه كردن يك سند ساختگي از ”صدور حكم دستگيري مريم رجوي و مسعود رجوي رهبران سازمان خلق ايران“ از سوي اَنتِرپُل خبر داد و افزود ”پليس بين المللي اين حكم را به سراسر دنيا صادر كرد ....“ !!
سخنگوي مجاهدين ادامه داد : متعاقبا صدر تا ذيل رژيم آخوندي و رسانه ها و سايتهاي آن بر روي همين خبر ابلهانه سوار شدند تا هم چنان كه ولي فقيه درمانده ارتجاع خواسته بود, آن را باد زده و روغن داغ بريزند!

- واحد مركزي خبر رژيم آخوندي, خبر داد :
”پليس بين الملل اينترپل حکم بازداشت مسعود رجوي و مريم رجوي از سرکردگان گروهک تروريستي منافقين را صادر کرد . به گزارش واحد مرکزي خبر از بغداد / روزنامه البينه الجديده ضمن چاپ نسخه يي از اين حکم بين المللي نوشت اينترپل اين حکم را به همه دفاتر خود در جهان ابلاغ کرده است . اين روزنامه افزود چندي پيش دولت عراق مدارک و اسناد دخالت داشتن مسئولان گروهک منافقين در کشتار و سرکوب مردم عراق در قيام 1991 ميلادي را به دادگاه ويژه محاکمه سران رژيم سابق عراق ارائه کرد . اين درحالي است که چند روز پيش برخي روزنامه هاي عراقي از فرار برخي مسئولان گروهک منافقين مستقر در عراق از جمله رئيس اطلاعات اين گروهک معروف به رحماني به اردن از بيم بازداشت و محاکمه در دستگاه قضايي عراق خبر داده بودند . »

-تلويزيون رژيم گفت :
«حكم بازداشت سركردگان گروهك منافقين صادر شد. پليس بين الملل حكم بازداشت مسعود رجوي و مريم رجوي از سركردگان اصلي گروهك تروريستي منافقين را به تمام دفاترش در جهان اعلام كرد. به نوشته روزنامه عراقي البينه الجديده اينترپل اين حكم را در پي ارائه مدارك و اسناد دخالت مسئولان گروهك منافقين در كشتار و سركوب مردم عراق صادر كرد. اين در حالي است كه از چند روز قبل برخي مسئولان گروهك منافقين مستقر در عراق از بيم بازداشت و محاكمه به كشورهاي همسايه فرار كرده اند ».
«پليس بين الملل اينترپل حكم بازداشت مسعود و مريم رجوي از سركردگان گروهك تروريستي منافقين را صادر كرد. روزنامه البينه الجديده با چاپ نسخه اي از اين حكم بين المللي نوشت اينترپل اين حكم را به همه دفاتر خود در جهان ابلاغ كرده است.

سايت آخوندي ـ پاسداري بازتاب نظام به اين هم بسنده نكرد, و افزود:
”بنا بر آخرين اخبار، مسعود رجوي در كنار 28 تن از سران و عناصر كليدي مجاهدين خلق، به عنوان اسراي جنگي تحت بازداشت ويژه نظاميان آمريكايي با درجه حفاظتي بالا هستند
در حالي كه بنا به گزارش روزنامه عراقي «البينه الجديده»، پليس بين الملل بنا به درخواست و مستندات ارايه شده از سوي دولت عراق، حكم بازداشت مسعود و مريم رجوي را صادر كرده است.... هفته گذشته «جعفر الموسوي»، دادستان شجاع دادگاه عالي جنايي عراق، دادخواست ارايه شده عليه تروريستهاي مجاهدين خلق را به دليل قتل هزاران تن از شيعيان مظلوم عراق در انتفاضه شعبانيه 91 اعلام كرد....»
-بازتاب ولي فقيه ارتجاع مي افزايد : «در اين قيام، مزدوران صدام با همكاري تروريستهاي گروه مجاهدين خلق نزديك به يك ميليون نفر از مردم عراق را به خاك و خون كشيدند.
اين در حالي است كه پيش از اين و اندكي پس از سقوط دولت صدام، اخباري مبني بر بازجويي از مسعود رجوي در آمريكا منتشر شد.
اما رجوي در پي تأكيد اتحاديه اروپا بر ادامه ماندن نام مجاهدين خلق در ليست گروههاي تروريستي، به شدت به اتحاديه اروپا و «ژاك شيراك»، رئيس جمهور پيشين فرانسه، فحاشي كرد. هم زمان زمزمه هايي از همكاري اعضاي اين گروه تروريستي با تروريستهاي بعثي و يا سلفي ساكن عراق براي ضربه وارد كردن به دولت در اين كشور، به گوش مي رسد».
-بازتاب نظام آخوندي كه به نحو احمقانه و پاسدار گونه يي از ژاك شيراك و بعثي و سلفي تايك مليون كشته و بازجويي از رهبر مقاومت درآمريكا را قاطي كرده است, در قدم بعد 950 هزار نفر را تخفيف داده و نتيجه مي گيرد:
«مريم و مسعود رجوي دستشان به خون حدود پنجاه هزار شهروند بي گناه ايراني و عراقي آلوده است،... »

سخنگوي دفتر اروپايي مجاهدين ادامه داد: دقت در حكم جلبي كه ولي فقيه ارتجاع مدعي است پليس بين المللي صادر كرده است, منتهاي در ماندگي و استيصال رژيم را بر ملا مي كند.
اولاـ پليس بين المللي هرگز و هيچ گاه نمي تواند حكم صادر كند, صدور حكم در جوامع متمدن مختص قاضي است.
ثانياـ كشور خواهان جلب هم چنان كه در بالاي كليشه آخوند ساخته نيز ديده مي شود, ايران يعني رژيم ايران است
ثالثاـ تاريخ اين كليشه سازي آخوندي عمدا پاك شده يا پاسداران مربوطه سواد اين را نداشته اند كه بايد در برابر فرمهاي پليس بين الملل در سطر سوم بالا سمت چپ در مقابل عبارت تاريخ انتشار, تاريخ مشخصي را ذكر كنند.
رابعاـ معلوم نيست كه ما بايد حرف بازتاب نظام را باور كنيم ( كه خواب پنبه دانه يي بازداشت رهبر مقاومت را در آمريكا يا عراق مي بيند) يا هشدار زير تصوير كليشه را كه مي گويد : اين شخص مسلح است !
خامساـ هر چند كليشه ساختگي, واضح نيست, اما بنظر مي رسد كه در برابر عبارت حداكثر مجازات محتمل, كه معمولا در فرمهاي پليس بين الملل ذكر ميشود, ولي فقيه ارتجاع به چند سال زندان در برابر يك ميليون و 50 هزار كشته اي كه بازتاب نظام گزارش كرده بود, رضايت داده است!

سخنگوي مجاهدين براي اطلاع هموطنانمان توضيح داد :
- اَنتِرپُل كه مُخَفَّف «سازمان بين المللي پليس جنايي» است يك ارگان جهاني براي تسهيل همكاري بين پليس كشورهاست كه 186 كشور عضو آن هستند و مركز آن در شهر ليون در فرانسه مي باشد. شعبه اَنتِرپُل در هر كشور از افراد پليس همان كشور تشكيل شده است. در ايران پاسداران نيروي انتظامي به اين كار مشغولند و فضيحت جعل وتقلبات آنها عالمگير است.
پاسدارـ سرتيپ نجفي مسئول قبلي پليس اَنتِرپُل در نيروي انتظامي رژيم در مراسم خداحافظي خود به هنگام تغيير شغلش در 25ديماه 85 به نحو مضحكي بيلان مي داد كه ”اسامي يكصد تن از منافقين جهت دستگيري به اَنتِرپُل داده شده است“. منظور پاسدار مزبور از دادن اسامي, پركردن فرمهاي اَنتِرپُل توسط نيروي انتظامي و پست كردن آن براي پليس بين الملل در شهر ليون فرانسه است و بس!
پليس بين الملل يك نقش خط دهنده و كنترل كننده در رابطه با شعبات در كشورهاي مختلف ندارد بلكه صرفا به عنوان يك نقطه انتقال و پست مركزي عمل مي كند كه همه نامه هايشان را در صندوق آن مي اندازند و بعد از آن جا جهت اطلاع در دسترس همه اعضا قرار مي گيرد. يعني پاسداران نيروي انتظامي مي توانند هم چنان كه در سالهاي گذشته كرده اند, هرروز براي هزاران تن اين فرمها را پر نموده و ارسال كنند.
سخنگوي مجاهدين افزود : اما مشكل در اينجاست كه خريدار و چاپ كننده يي جز البينه الجديده يافت نمي شود !
به عبارت ديگر ترتيب اثر دادن يا ندادن به اين فرمهاي درخواست بسته به تصميم پليس ساير كشورهاي عضو مي باشد. در عين اين كه پليس يك كشور مشخص نيز حق صدور حكم ندارد بلكه بايد نهايتا به قاضي و دادگاه مراجعه كند.

سخنگوي مجاهدين هم چنين براي اطلاع هموطنانمان توضيح داد :
در كشور عراق نيز هم چنان كه 12000 وكيل و حقوقدان عراقي و بسياري از شخصيتها و نيروهاي سياسي و هم چنين كميته بين المللي حقوقدانان براي دفاع از اشرف به نمايندگي از 8500 حقوقدان و وكيل اروپايي خاطرنشان كرده اند:
اولا ـ محكمه عالي جنايي, دادگاه ويژه يي است كه بعد از جنگ توسط آمريكا صرفا براي رسيدگي به پرونده مقامات رژيم سابق عراق تشكيل شده است. دفتر آمريكايي RCLO بر كار اين دادگاه نظارت مي كند.

ثانيا ـ رژيم آخوندي هم چنان كه در گذشته از طريق نيروهاي ائتلاف به بمباران قرارگاههاي مجاهدين مبادرت كرد, به غايت تلاش كرده و مي كند تا از طريق ايادي و مزدوران خود اين محكمه را عليه اپوزيسيون خود به كار بگيرد. در شروع جنگ عراق، رژيم نيروهاي ائتلاف را براي بمباران قرارگاههاي مجاهدين مورد بهره برداري قرار داد و اين را پاسدار سبز وار رضايي گرداننده سايت بازتاب و دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام آخوندي رسما و صريحا در 15مرداد1381 درخواست نمود. سابقه يي كه طمع رژيم را برانگيخته اما تاكنون در مورد به كار گرفتن اين محكمه عليه مجاهدين سرش محكم به سنگ خورده و توطئه هايش يكي پس از ديگري افشا شده و سوخته است.

ثالثا ـ برخي مقامات عراقي نيز من غيرمستقيم اذعان كرده اند كه حكومت ايران بر اساس يك طرح و برنامه مشخص در صدد بهره برداري غيرقانوني از اين محكمه است. علاوه بر صليب سرخ بين المللي, برخي مسئولان ذيربط در دولت عراق صريحا گوشزد كرده اند كه :
اين كار غير قانوني و استفاده از قضاييه براي تصفيه حسابهاي سياسي است و عليه منافع عراق است و ما نمي توانيم برخلاف قوانين بين المللي حركت كنيم چرا كه توسط ارگانهاي بين المللي مورد حسابرسي قرار خواهيم گرفت و چه بسا كه اين موضوع روي سرخودمان خراب شود ...

سخنگوي مجاهدين گفت : اينجاست كه شدت نياز و عمق فضيحتي كه ولي فقيه ارتجاع به آن دست يازيده است, برملا مي شود. چرا كه همزمان با خبرهاي مربوط به وارد كردن نام سپاه پاسداران در ليستهاي تروريستي, و در پي تودهني محكمي كه رژيم از هموطنانمان و جامعه بين المللي در مورد پيگرد قضايي مجاهدين در عراق ,دريافت كرده است, خامنه اي تلاش مي كند به مصداق الغريق يتشبث بكل حشيش با چنگ زدن به البينه الجديده, پاسدارانش را در حشيش خود سهيم نموده و آنها را با كليشه كردن يك حكم جلب دست ساز تخدير نمايد!!

سخنگوي مجاهدين يادآوري كرد : اين نخستين بار نيست كه رژيم آخوندي با جعل اسناد به مقابله با اپوزيسيون خود روي مي آورد. اين رژيم در جريان شصتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر ملل متحد در ژنو در ارديبهشت سال 1383 نيز تلاش كرد با جعل اسناد عليه برخي از اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران, با صدور احكام غيابي واحكام زندانهاي موهوم براي آنها, مانع ورودشان به اجلاسيه شده و گريبان خود را از افشاي جناياتش در كميسيون حقوق بشر خلاص كند. اما درست برعكس, آن توطئه به رسوايي ديگري براي استبداد مذهبي حاكم بر ايران تبديل شد.
بيانيه شوراي ملي مقاومت ايران به تاريخ 30تير 1383 به بازي گرفتن انترپل را افشا نموده و در بند 47 بيانيه چنين مي گويد :

47ـ ازديگر تشبثات ملايان درمانده عليه مقاومت ايران، به بازي گرفتن مزورانه انترپل(پليس بين المللي)، براي اعمال فشار وايجاد محدوديت عليه اعضاي مقاومت ايران در كشورهاي مختلف است.
سال گذشته در شصتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر ملل متحد، حكومت آخوندي تلاش كرد دريك بازي مسخره با انترپل و با ارائة يك «حكم جلب بين المللي» عليه اعضاي هيأت مقاومت در كميسيون حقوق بشر, جلو ورود آنها را به اجلاس كميسيون بگيرد ومانع افشاي جنايتهاي ضد انساني رژيم شود.
در اين بازي بلاهت بار آخوندي كه از سه سال پيش آغاز شده، نيروي انتظامي و قوة قضائيه رژيم ملاها، با جعل و دروغپردازي آشكار، في المثل مدعي مي شوند كه نمايندة شورا در كشورهاي اسكانديناوي و نمايندگان مقاومت در اجلاس كميسيون حقوق بشر ملل متحد، كه بيش از بيست سال است به ايران نرفته اند، به تازگي در روز فلان و در تاريخ فلان در فلان خيابان تهران با خمپاره چند غيرنظامي را كشته اند و مجازات آنها هم اعدام و حبس هاي طويل المدت است!
به اين ترتيب رژيم از انترپل متَقاضي صدور حكم جلب بين المللي آنان مي شود و انترپل همين تقاضاها را بين كشورهاي عضو توزيع مي كند. به طور معمول هيچ كس براي اين تقاضاها، به ويژه از جانب رژيم حاكم بر ايران، ارزشي قائل نيست. اما رژيم در هر كجا كه دستش برسد و نفوذ داشته باشد با استناد به همين تقاضاهاي توزيع شده توسط انترپل، خواهان ايجاد محدوديت براي افراد مورد نظر مي شود.

دروغپردازيهاي رژيم در شصتمين اجلاس كميسيون حقوق بشر، باعث رسوايي بيشتر شد و بيش از 30 سازمان غيردولتي مدافع حقوق بشر, باارائة دو تومار خطاب به مديركل مقر ملل متحد در ژنو و خطاب به رياست كميسيون حقوق بشر، كه براي سال جاري به عهدة سفيراستراليا در ژنو است, ترفند سخيف و كثيف رژيم ايران را تقبيح كردند.
ـ هم چنين 14سازمان غير دولتي مدافع حقوق بشر، يك سخنراني مشترك در دفاع از حقوق مسلم اعضاي هيأت مقاومت ايران ايراد نمودند. اين سخنراني روز دوشنبه 19 آوريل(24فروردين) توسط نماينده 14سازمان، در جلسة رسمي كميسيون حقوق بشرملل متحد قرائت گرديد و رژيم آخوندي را در برابر هيأتهاي ديپلوماتيك و مقامهاي ملل متحد و نمايندگان سازمانهاي بين المللي مفتضح كرد.

آقاي پرويز خزايي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در كشورهاي نورديك كه رژيم در يكي از همين فرمهاي انترپل براي او درخواست دستگيري كرده بود, درهمان زمان طي مقاله يي نوشت :
ما سه نفر از اعضاي اصلي هيأت مقاومت در سازمان ملل متحد هستيم.....
شهرباني دولت آخوندي در اين فرمها تقاضا كرده است كه اين نفرات دستگير شده و به رژيم ايران تسليم شوند تا توسط حكومت عدل آخوندي به مجازاتهايي كه از پيش تعيين شده اند مفتخرگردند!
با توجه به اين كه از اين فرمهاي سفيد انترپل به وضوح سو ء استفاده شده و در هركدام از آنها نيز هم جعل, تهمت و تقلب صورت گرفته و هم تهديد به قتل و زندان گرديده است, مراتب در چند سطح تحت بررسي و پيگيري مي باشد.......
اين پرونده پشمالو اكنون چندهفته است كه در بالاترين سطوح سازمان ملل متحد در دست بررسي است.

سخنگوي مجاهدين, جهت اطلاع هموطنان, برخي فرمهاي ارسالي رژيم براي انترپل را كه پليس عراق به عربي ترجمه نموده و سالهاست روي دست رژيم باقيمانده است در اختيار تلويزيون ملي ايران ـ سيماي آزادي گذاشت .
رژيم آخوندي به شيوه كشيمني ابتدا خلاصه اتهام را ذكر نموده و سپس مجموعه يي از اسامي را در زير آن قاطي و رديف نموده تا از آنها به اين شيوه مضحك انتقام بگيرد.
سند اول:
خلاصه اتهام : اسامي زير در تاريخ 14مارس سال 2000 در داخل ايران در يك گروه مسلح به خمپاره انداز به يك مجموعه مسكوني تهاجم نمودند:
1 ـ مسعود رجوي
2 ـ فرشته يگانه
3 ـ زهره شفيعي
4 ـ مهوش سپهري
5 ـ مهناز سليمان
6 ـ حكيمه سادات نژاد
7 ـ دولت نوروزي
8 ـ زهره مريخي
9 ـ نيكو خائفي
10 ـ مهري حاجي نژاد
11ـ فاطمه داوران
12 ـ ليلا دشتي
13ـ معصومه بلورچي
14 ـ فهيمه ارواني
15 ـ علي افشار
16 ـ مژگان پارسايي
17 ـ عليرضا امام جمعه
18 ـ امير زارعي

سند شماره 2 :
خلاصه اتهام : اسامي زير در 5 فوريه سال 2002 در يك گروه مسلح با گلوله هاي خمپاره به يك چاپخانه و مجتمع مسكوني حمله كردند, 5 مرد را كشتند و افراد ديگري را مجروح نمودند :
1 ـ مريم قاجار
2 ـ جلال گنجه اي
3 ـ سهيلا شعباني
4 ـ پرنيان سرامد
5 ـ سيد محمد سيد محدثين
6 ـ محمد حياتي
7 ـ يزدان حاج حمزه
8 ـ پرويز خزايي
9 ـ محمد ابراهيم مازندراني
10 ـ بهزاد نظيري
11 ـ عزيزالله پاكنژاد
12 ـ صالح رجوي
13 ـ آزاده رضايي
14 ـ حميدرضا اسحاقي
15 ـ زهره عطارنفر
16 ـ محمود قاجار

سند شماره 3 :
خلاصه اتهام : اسامي زير در 5 اوت سال 1981 به عنوان عضو يك گروه مسلح بر روي يك شهروند ايراني آتش گشودند و او را كشتند :
1 ـ شهرزاد صدر
2 ـ احمد شكراني
3 ـ جعفر تهراني
4 ـ قدسي خرازي
5 ـ فائزه خياط حصاري
6 ـ فرهاد الفت
7ـ عباسعلي داوري
8 ـ مهين ابريشمچي
9 ـ كبري طهماسبي

سند شماره 4 :
خلاصه اتهام : اسامي زير در 24 اكتبر 1981 ضمن گروه مسلحي بودند كه بر روي مردي آتش گشودند و او را كشتند :
1 ـ بهشته شادرو
2 ـ عذرا علوي طالقاني
3 ـ ميترا باقرزاده
4 ـ بتول رجايي
5 ـ محمد عطايي كاريزي

سند شماره 5 :
خلاصه اتهام : اسامي زير در تاريخ 11 سپتامبر 1981 ضمن گروه مسلحي بودند كه بر ايرانيها آتش گشودند و ايرانيها را كشتند :
1 ـ ابراهيم ذاكري
2 ـ محمد فاخر زاده
3 ـ هادي روشن روان
4ـ محسن سياه كلاه
5 ـ محمد جواد قديري مدرسي
6 ـ محسن رضايي
7 ـ محمد صديقي اكباتاني

سند شماره 6 :
خلاصه اتهام : اسامي زير در تاريخ 23 اوت 1998 ضمن گروه مسلحي بودند كه سه شهروند ايراني را كشتند :
1 ـ سپيده ابراهيمي
2 ـ الهه عظيمي
3 ـ مريم حاج خانيان
4 ـ سيد محمد صادق سعيدي
5ـ علي خدايي صفت
6 ـ مهرافروز پيكر نگار
7 ـ زهره نكوگويان
8 ـ نادر اسماعيل زاده
9 ـ منوچهر ارسطو پور
10 ـ محمد قبيلي
11 ـ جمعه جهان نژاد
12 ـ فاطمه آدرسي
13 ـ علي نيكويي
14 ـ نسرين نظري
15 ـ عطيه امامي
16ـ مريم فضل مشهدي

سند شماره 7 :
خلاصه اتهام : اسامي زير در 31 اوت 1981 در گروه مسلحي بودند كه به قتل يك شهروند ايراني مبادرت كرد :
1 ـ زهره سادات بني جمالي
2 ـ سهيلا ديهيم
3 ـ گلناز جوهري ساعتچي
4 ـ سيد محمد سادات دربندي
5 ـ احمد حنيف نژاد
6 ـ حسين ربوبي

سندي كه اكنون ملاحظه مي كنيد فرم ارسالي رژيم آخوندي براي انترپل در مورد آقاي محمد محدثين مسئول كميسيون خارجة شوراي ملي مقاومت به تاريخ 6 ژوئن سال 2002 مي باشد.
- كشور درخواست كننده ايران است
- طبق اين سند مضحك آقاي محدثين در روز 5فوريه سال 2000 (16بهمن1378) در تهران در يك گروه مسلح به يك حمله خمپاره يي بر روي اقامتگاه ولي فقيه ارتجاع مبادرت كرده است كه طي آن يك مرد كشته و بسياري ديگر به شدت مجروح شدند. طبق اين سند وي طبق ماده 207 قانون جزاي رژيم ايران محاكمه و تا سقف 15سال زندان محكوم خواهد گرديد.

سخنگوي مجاهدين در پايان گفت : تُرّهات رژيم آخوندي هم ابعاد ترس و نگراني آن و هم ابعاد حيرت انگيز دروغپردازيهاي آن را برملا مي كند.

............................
سایت همبستگی ملی

http://www.hambastegimeli.com/