07 October 2008

جدا از هیاهوی بسیار برای هیچ چند نکته در باره این اقدام باند امیر احمدی و در کل لابی رژیم در آمریکا قابل توجه است

دو برخورد با لابی رژیم در آمریکا
و
راه حل
پیک

کیوان کابلی


شورای آمریکایی- ایرانی امیر احمدی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که از وزارت خزانه داری آمریکا جواز گشایش دفتری در تهران را کسب نموده است. سپس هوشنگ امیر احمدی از رسانه های مختلف تقاضا نمود که با او در این مورد مصاحبه کنند. طبق معمول رسانه های طرفدار مماشات با بوق و کرنا این خبر را اعلام کردند و حتی در سایتهایشان در این باره نظر سنجی نیز براه انداختند.

قابل ذکر است که طی چند روز گذشته بسیاری از مخالفان واقعی رژیم نکاتی را از زوایان گوناگون در این مورد مطرح کرده اند که حاوی نکات قابل توجهی بوده اند. در مجموع دو نوع برخورد از سوی ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در واکنش به این خبر قابل بررسی است. دسته اول با تمسخر و استهزاء حرکت امیر احمدی را تماما تبلیغات و نمایش خواندند و در مقابل برخی دیگر ناامیدانه و وحشتزده این موضوع را موفقیت از سرگیری روابط عادی میان ایالات متحده و رژیم تهران ارزیابی کردند.

جدا از هیاهوی بسیار برای هیچ چند نکته در باره این اقدام باند امیر احمدی و در کل لابی رژیم در آمریکا قابل توجه است.

اعلام این خبر توسط باند امیر احمدی و شرکاء در شرایط کنونی یک بلوف بدون پشتوانه واقعی است. وی از این طریق می خواهد بعد از بی آبرویی سال گذشته و افشای ارتباطاتش با رژیم با هو و جنجال از یک طرف خود را بزرگتر از آنچه که هست بنمایاند و از طرفی دیگر به ایرانیان و افشاگران خود دهن کجی کند. باند مربوطه همچنین در داخل کشور با پوشش رسانه های مماشات چی، در صدد خالی کردن دل مردم در برابر رژیم است و اینکه نشان دهد در هر صورت چه مردم بخواهند و چه نخواهند، روابط آمریکا و رژیم رو به بهبود می باشد. این البته خدمتی است که امیر احمدی به رژیم می کند تا از سوی محافل قدرت در ایران مقام بالاتری نسبت به رقیبان دلال کسب کند تا دوباره بتوانند آن را نزد مقامات آمریکایی گرانتر عرضه کند.

شکی نیست که جریان ایران گیت در وزارت خارجه آمریکا همیشه به عنوان محفلی هدفمند برای مماشات با رژیم حاکم بر ایران فعال بوده و هست و جمهوری اسلامی نیز همیشه با ژست آماده بودن برای مذاکره، در جهت خریدن وقت بیشتر برای دسترسی به تسلیحات هسته ای و ممانعت از ایجاد فشار بیشتر توسط جامعه جهانی استراتژی خود را به پیش برده است. امیر احمدی با نگاه داشتن خود در سطح، منتظر موقعیتهای مناسب می ماند تا بتواند نقش واسطه گری و دلالی را ایفا کند. یکی از بزرگترین تلاشهای امیر احمدی در سالهای گذشته، جریان" معامله بزرگ" در سال 2003 بود که طی آن توانست ترتیبات ملاقات نمایندگان آمریکا و رژیم در ژنو را فراهم کند. همچنانکه همگان می دانند این تلاش به شکست انجامید. در شرایط کنونی نیز با توجه به تمایل غربیان به تغییر رفتار جمهوری اسلامی و دادن هر گونه امتیازی در این راستا، این فاشیسم مذهبی حاکم است که به لحاظ ساختار درونی خود ظرفیت استفاده از موقعیتهای گوناگون را ندارد. بنابراین هر گونه شکلک و پیغام و پسغام از سوی رژیم تنها و تنها جهت خریدن وقت بیشتر برای رسیدن به هدف است.

با آنکه رو کردن دست پوچ امیر احمدی و تمسخر بلوف سخیفانه وی به عنوان دلالی که می تواند به بازی گرفته شود در این برهه زمانی تقابلی است که می توان از طریق آن به ایرانیان مقیم آمریکا و داخل کشور واقعیت را نمایاند، اما باید در نظر داشت که لابی رژیم در آمریکا آنچنانکه برخی آنان را یکسره هیچ و بی خاصیت می شمرند، یک ارزیابی واقعی نیست. علاوه بر باند امیر احمدی، نیاک و کاسمی در اواخر ماه سپتامبر امسال توانستند لایحه 362 در مجلس نمایندگان آمریکا که بر طبق آن می رفت که تحریمهای بیشتری علیه رژیم عملی شود، رامتوقف کنند. همچنین این دلالان رژیم با ایجاد ارتباط و توهم در میان گروههای صلح طلب و مذهبی آمریکایی، چندین نمایش در آخرین سفر احمدی نژاد به نیویورک برایش برپا داشتند.

واقعیت امر اینست که دلالان و واسطه های رژیم در آمریکا همچون خود جمهوری اسلامی ظرفیتی دوگانه دارند. اگر مانع و تشکلی جدی در برابرشان موجود نباشد، می توانند دست به اقداماتی به سود رژیم بزنند. این اقدامات شامل ممانعت از شکل گرفتن لوایح در مجامع قانونگذاری آمریکا، مخدوش کردن افکار عمومی آمریکا و گروههای چپ و صلح طلب از طریق مظلوم نشان دادن رژیم، و در کلیت خریدن وقت بیشتر برای دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. در مقابل، از آنجائیکه نه تنها این دلالان هیچ پایگاهی در میان ایرانیان مقیم آمریکا نداشته بلکه منفور نیز هستند، در برابر ایستادگی سازمانیافته و متشکل مانند برف در برابر حرارت ذوب خواهند شد.

به همین خاطر در ماه گذشته تعداد بسیاری از ایرانیان دلسوز و وطنپرست، فرهیختگان، اساتید دانشگاه، فعالان سیاسی، هنرمندان و محققان در آمریکا دست به ایجاد تشکلی به نام کمیته آمریکاییان و ایرانیان پیشرو (پیک) زدند. برخوردهای ایرانیان مقیم آمریکا، چه آنانیکه تاکنون به "پیک" پیوسته اند و چه آنانیکه حمایت خود را اعلام کرده اند و در حال پیوستن هستند، نشان دهنده این واقعیت است که نیاز به خنثی کردن فعالیت شبکه دلالان رژیم در آمریکا بیشتر از هر زمان دیگری ضروری بنظر می رسد.

"پیک" از یکسو راه حلی در مقابل پیشروی عوامل و باندهای دلال رژیم در آمریکاست و از سوی دیگر می تواند برای ایجاد فشار هر چه بیشتر بر روی حاکمان تهران از طریق تاثیر گذاری در مجامع قانونگذاری ایالات متحده، نقش موثری ایفا کند.


15 مهر 1387

www.iranian-americans.com
Phone: (310) 933-5682
Email: paicorg@gmail.com
Mailing Address: PAIC - Progressive American-Iranian Committee
P.O.Box 541
Montrose, Ca 91021-0541