28 August 2008

.اینها اگه دستشون به خدا هم برسه ، اعدامش می کنند که چرا بنده ها را جوری خلق نکرده که همه مطیع "آقا" باشند


حکومت ترمز بریده

- فرهاد حیرانی -حکومت آخوندی ترمزش بریده و کسی جلودارش نیست. وقیح شده. دریده شده. به صغیر و کبیر رحم نمی کنه. اصلا براش مهم نیست چه قضاوتی در موردش می کنند. ایران شده مثل قصابی. مثل سلاخی. می برند. پوست می کنند. می کشند. همه را می کشند. انگار در قانون جزایی حکمی بجز اعدام نیست . نوجوانی که در سن 12 یا 15 سالگی جرمی را مرتکب شده میگیرند، نگه می دارند تا 18 ساله بشه ، بعد دارش می زنند! آخه حماقت تا کی؟ هدف کجاست؟
اگر قبول دارید کشتن افراد زیر 18 سال عیبه ، بده ، پس چرا حکم اعدام می دید ؟
اگر باور دارید اعدام بچه 12 ساله یا 15 ساله خلاف " انسانیت و قانون خداست " چرا محکومش می کنید به اعدام ؟
اگر می فرمائید اعدام مخصوص افراد بالای 18 ساله ، پس قبول کنید احکام مجرمان زیر 18 سال نباید اعدام باشه. اگه ایمان دارید که نخیر ، هرکس در هر سنی مستحق اعدامه ، پس چرا نمی کشید ، صبر می کنید تا بزرگ بشه !
الآن ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم ، دیگه اعدام داره منسوخ میشه ، شماها تازه یاد این افتادید که بکشید ، آنهم کسی که در بچگی غلطی کرده .
اینها اگه دستشون به خدا هم برسه ، اعدامش می کنند که چرا بنده ها را جوری خلق نکرده که همه مطیع "آقا" باشند !
خود خدا را هم از آسمان هفتم می کشند پائین تا در آسمان دوم به دارش بکشند . بعد هم در آسمان هفتم یک حسینیه جماران درست می کنند ، به فرشته ها تجاوز می کنند ، تازه شیطان میاد جلوشون تا زانو دولا میشه و میگه : بابا شماها دیگه کی هستین ، دمتون گرم .
صل علی محمد ، ولی خدا خوش آمد !

اینها دنبال بهانه هستند برای کشتن ، خون جلوی چشمشون را گرفته .
آخوند ها مثلی دارند که اگه یه نفر اولین بار گناهی را مرتکب بشه ، دیگه شرم و حیاش ریخته می شه ، گناه براش عادت میشه !
الآن هم حکومت دیگه شرم و حیاش ریخته ، دیگه کشتن شده مثل فرایض دینی ، مثل عادات ماهانه !
دارند کاری می کنند که حتی مردم هم عادت کنند به شنیدن خبر اعدام ، اینطوری دیگه مردم حساس نمی شند که چه کسی را اعدام کردند و چرا . شنیدن خبر اعدام میشه مثل شنیدن خبر هواشناسی ، نهایتا یه " اه ، تف " می کنند و فراموش میشه .
تنها حسنش به اینه که خونخوار آزمنده ، زیاده خواهه ، بعد از یه مدتی میفتند به جان هم و همدیگه را زنده زنده می خورند .
این خط و اینهم نشون !
..............

وبلاگ تقویم تبعید
http://farhadheyrani.blogspot.com/