19 January 2009

امیدوارم این بار فعالان حقوق زن و «مدافعان حقوق بشر» فراموش نکنند


اقتدار مادران

ایرج مصداقی


در اخبار آمده است که روز جمعه 27 دی ماه در حدود 18 نفر از اعضای خانواده‌هایی که قصد دیدار با فرزندانشان در اشرف را داشتند در فرودگاه مهر آباد تهران دستگیر و با ضرب و شتم به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند. در میان دستگیر شدگان مادر فاطمه صادقی (امیرخیزی) با هشتاد و چهار سال سن دیده می‌شود.

پیش‌تر در مقاله‌ای تحت عنوان «مادر، افسانه است، اما دروغ نیست» در مورد او به عنوان نماد مقاومت خانواده‌ی بنازاده امیرخیزی نوشته بودم. به هنگام نگارش متن بر روی تک تک کلماتی که در وصفش به کار بردم تأمل کردم. با تمام وجود اعتقاد داشتم که او «افسانه» است و نماد یک مقاومت. مادر آبروی یک مقاومت در برابر یک رژیم ضدبشری است.

http://www.pezhvakeiran.com/page1.php?id=6446

برای مادر عزم سفر به دیار دوست و دیدار عزیزان بهانه است. او با سفر به «اشرف» اقتدار خود را به رخ رژیم و جنایتکارانش می‌کشد. او و فرزندانش را بارها به بازجویی و محاکمه و زندان کشاندند تا بلکه آن‌ها را از سفر به «اشرف» و دیدار با عزیزانشان بازدارند. عروسش شهلا زرین فر تازه آ‌زاد شده است و دو فرزندش حمید و اصغر همچنان در بندند. دخترش کبرا که خود پیشتر سالها زندانی سیاسی بوده و دو فرزندش نیز در اشرف هستند او را در این سفر همراهی می‌کرد.

در وصف مادر نوشته بودم:

«ای همیشه بارانی و قشنگ
از زیبایی‌ات
کارزاری بسازیم
از ستیزه‌ی پلنگ»

مادر همچنان با «زیبایی‌»اش به پیش می‌رود، مطمئناً‌ روزی «زیبایی‌» اش، زشتی حاکم بر سرزمین‌مان را به زیر خواهد کشید.

مادر عزیزه شفیعی‌نیا یکی دیگر از مادرانی است که اسیر شقاوت رژیم شده است. او که فرزند بزرگش موسی حیدرزاده پس از تحمل ده سال زندان در عملیات سحر به خاک افتاد برای ملاقات با دخترش آرزو، عازم اشرف بود.

امیدوارم این بار فعالان حقوق زن و «مدافعان حقوق بشر» آن‌ها را فراموش نکنند.

۲۹ دیماه ۱۳۸۷
http://www.irajmesdaghi.com