01 January 2009

اوباشگریهای عوامل رژیم ضد انسانی ولایت فقیه نه تنها به نفع مردم فلسطین نیست بلکه، از نظر بین المللی موجی از اعتراض و انزجار را برخواهد انگیخت


اوباشگریهای عوامل رژیم ضد انسانی ولایت فقیه
نه تنها به نفع مردم فلسطین نیست
بلکه، از نظر بین المللی موجی از اعتراض و انزجار را برخواهد انگیخت

حمله به سفارتخانه‌ها
نشانه سردرگمی رژیم است

جعفر پویه


تنها چند روز پس از سخنرانی فرمانده سپاه برای بسیج دانشجویی که گفت: "می‌خواهيم زمينه‌ای ايجاد كنيم كه اگر نياز شد، بسيج دانشجويی به اقداماتي مشابه 13 آبان دست بزند" عده‌ای از عناصر وابسته به نهادهای حکومتی همراه با بسیج دانشجویی که بخشی از سپاه پاسداران است، به سفارتخانه ها و وابسته های دیپلماتیک کشورهای خارجی حمله ور شده و خسارات زیادی را به آنها وارد کرده اند.

روز گذشته (چهارشنبه) عده ای به نام "بسیج دانشجویی" به باغ سفارت انگلیس در قلهک که محل زندگی خانواده های وابستگان دیپلماتیک انگلیس است حمله کردند و پس از ورود به آنجا خسارت زیادی به بار آوردند. این عمل خداپسندانه عمال رژیم پس از مدتی با دخالت نیروهای انتظامی پایان یافت. همچنین در روزهای گذشته سفارتخانه های مصر، اردن و عربستان هدف یورش اوباش حکومتی قرار گرفته و خسارتهای زیادی به آنها وارد شده است. اوباشگری حکومتی به بهانه حمله اسراییل به غزه انجام می گیرد. معلوم نیست کسانی که با ظاهر سازی سنگ مردم فلسطین را به سینه می زنند چرا سفارتخانه کشورهای دیگری را مورد یورش قرار می دهند و به تخریب آنها می پردازند.

این عمل اوباش رژیم که خلاف همه تعهدات بین المللی و عرف دیپلماتیک است، نشان از سردرگمی پایوران رژیم در موضعگیری درست در مقابل بحران منطقه فلسطینی را دارد. یاوه بافهای مبارزه با اسراییل و شعار دهندگان نابودی و محو آن، اکنون درمانده از حرکتی درست سعی دارند تا با حمله به سفارتخانه های کشورهای مختلف که در عرف دیپلماتیک مصون از هرگونه تعرضی هستند، خود را اخبار روز جهان همپای درگیریهای منطقه ای مطرح کنند. اما ناگفته پیداست که اینگونه اوباشگریهای عوامل رژیم ضد انسانی ولایت فقیه نه تنها به نفع مردم فلسطین نیست بلکه، از نظر بین المللی موجی از اعتراض و انزجار را برخواهد انگیخت. یعنی، این دست و پا زدنهای بیهوده رژیم و اوباش آن هرچه بیشتر سردرگمی آنها و چهره کریه ددمنشیها و عدم پایبندی به عرف دیپلماتیک را به نمایش می گذارد.

.........................
ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com