12 January 2008

امکان برگزاری انتخابات دموکراتیک وجود ندارد، سیستم موجود اصلاح پذیر هم نیست: مهندس کورش زعیم ./. داریوش احمدیامکان برگزاری انتخابات دموکراتیک
وجود ندارد
سیستم موجود
اصلاح پذیر هم نیست
..............................

مصاحبه با
مهندس کورش زعیم

عضو هیئت اجرایی جبهه ملی ایران

....................................

داریوش احمدی

موضع جبهه ملی در باره انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی چیست؟ پاسخ: موضع جبهه ملی ایران درباره انتخابات در دوره های گذشته به صراحت اعلام شده و اکنون هم تغییری نکرده است. ما بر این باور هستیم که با ساختار کنونی جمهوری اسلامی نه تنها امکان برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک وجود ندارد، بلکه سیستم موجود اصلاح پذیر هم نیست. هر چند در مورد انتخابات پیش رو هنوز موضع رسمی جبهه ملی اعلام نشده، ولی من تغییری در موضع گذشته پیش بینی نمی کنم. آیا جبهه ملی بنوعی درانتخابات مجلس هشتم شرکت خواهد کرد؟ پاسخ: جبهه ملی ایران هرگز در انتخابات هشتم که اکنون در جریان است شرکت نخواهد کرد. آیا اصولا جبهه ملی شرایطی برای انتخابات آزاد در حکومت اسلامی مشاهده میکند؟ پاسخ: همانگونه که در بالا اظهار کردم، شرایط وقتی فراهم خواهد بود که قانون اساسی کشور با منشور جبهه ملی ایران همخوانی داشته باشد. در جامعه ای که قدرتمندان در لوای حکمت دینی بر میهن ما فرمانروایی میکنند چگونه شما بعنوان جبهه ای بر پایه سکولاریسم وحکمت عقلی اصولابرای آزادی مبارزه میکنید؟ پاسخ: وظیفه ما مبارزه در همین شرایط سخت و مغایر آزادی و حقوق بشری است. اگر شرایط مساعد و با آرمانهای جبهه ملی همساز بود که مبارزه ما فقط مبارزه انتخاباتی می بود. آیا امکان نزدیکی شما با حاکمیت ولایت فقیه در شرایط امروزحتی برای نیل بخواسته هایتان برای مردم سالاری وجود دارد؟ پاسخ: خواسته های ما همخوانی قانون اساسی با منشور جبهه ملی ایران است. موضع ما بسیار روشن و صریح است و جبهه ملی هرگز برای رسیدن به هدفهای خود ماکیاولی عمل نخواهد کرد. جبهه ملی ایران تا کنون چگونه حکومت و دولت اسلامی را بچالش کشیده و برنامه های شما برای آینده چیست؟ ( کوتاه مدت ومیان مدت و دراز مدت ) پاسخ: کار ما به چالش کشیدن نیست، بلکه مبارزه خردمندانه و مسالمت آمیز است. موضع گیری های جبهه ملی ایران در طی این سالها بیانگر روش مبارزه ما برای دستیابی به دموکراسی، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر است. من تصور می کنم که درخشانترین کارنامه در این راستا از آن جبهه ملی ایران است. برنامه ما تلاش مداوم و خستگی ناپذیر برای استقرار حکومت قانون مبتنی بر قواعد بین المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. شما همفکری و همکاری زیادی با دفتر تحکیم وادوارتحکیم وحدت دارید چرا این همکاریها و نزدیکیها بیک اتحاد نیانجامیده است و آیا در شورای آینده جبهه ملی ایران شخصیتهایی از این گروه خواهیم داشت؟ پاسخ: وابستگی سازمانی تشکل های دانشجویی و مدنی با جبهه ملی ایران هزینه زیادی به دنبال دارد. ما این را در مورد شاخه های دانشجویی خود در اهواز، زاهدان، کرمانشاه و قزوین تجربه کرده ایم. ما نمی توانیم باعث فشار، محرومیت از تحصیل و حتا زندانی شدن دانشجویان هوادار جبهه شویم، ولی می دانیم که جبهه ملی ایران محبوب ترین سازمان سیاسی در دانشگاههای سراسر کشور است و این محبوبیت در دو سه سال گذشته بطور تصاعدی افزایش یافته است. ملیون و مصدقی های خارج از کشورامیدوارند که جبهه ملی بعنوان قدیمی ترین سازمان سیاسی مردمی در گردهم آوردن نیروها واحزاب وسازمانهای مردمی درونمرزیا مثلا با نمایندگان معلمان ونویسنگان و دانشجویان و گارگران وروزنامه نگاران و سایرنهادهای آزادیخواه صنفی چه اقداماتی را کرده اید و چه در پیش دارید؟ پاسخ: همانگونه که ذکر کردم، وابستگی سیاسی و سازمانی سازمانهای مدنی با جبهه ملی ایران هزینه زیادی در بر دارد که ما هرگز حاضر نیستیم به طرفدارانمان تحمیل کنیم. ما شهوت خود بزرگ نمایی نداریم که دیگران را درگیر مسایل خود کنیم. ولی در مورد حزب های سیاسی ملی، ما همیشه در ارتباط و تبادل افکار بوده ایم و همانگونه که شاهد بوده اید در زمان های مناسب بیانیه های مشترک داده ایم. نزدیک ما با سازمانهای سیاسی ملی در طی یکی دوسال گذشته بسیار بیشتر شده و وجوه مشترک بیشتری را ایجاد کرده ایم. در هر حال، بزرگ شدن فیزیکی هدف مانیست، بزرگ شدن حیثیتی هدف است. فعالیت شما در استانهای دیگرمیهنمان بچه نحو است ودر کجا شما فعالیت بیشتری دارید؟ پاسخ: ما تقریبا در همه استانها و همه شهرهای بزرگ، بویژه در شهرهای دانشگاهی هواداران زیادی داریم و بیانیه ها و اندیشه های ما بویژه در دانشگاهها نشر گسترده دارد. ما نمی توانیم از جایی یا کسی نام ببریم، ولی خودتان می توانید از بازتاب ها پی به گستره جغرافیایی ما ببرید. آیا با احزاب همسو در کشورهای دیگر رابطه ای وجود دارد ؟ بسیاری عقیده دارند که جای جبهه ملی ایران درسازمان سوسیال دمکراتهای بین المللی است که احزابی مثل حزب کارگر انگلیس یا حزب مردم پاکستان ویا احزاب معتدل وآزادیخواه وسکولاردنیا عضویت دارند. آیا در این مورد میتوانید اطلاعی بدهید؟ پاسخ: سیاست جبهه ملی ایران عدم تماس و ارتباط سازمانی با سازمانهای سیاسی برونمرز است. جای جبهه ملی در ایران است و ما نیازی به پیوستگی به سازمان های برونمرزی نداریم، یا دستکم هنگام آن فرا نرسیده است. ما با این حرکات فقط سازمان خودمان در ایران را زیر فشار مضاعف قرار می دهیم و در نتیجه حرکت اصلی خود را کند می کنیم. رابطه شما با سازمانهای جبهه ملی خارج از کشور چگونه است؟ پاسخ: آنها همه مورد احترام ما هستند، ولی باید مستقل عمل کنند، زیرا ما در شرایطی نیستیم که پیوستگی سازمانی با هیچکدام از آنها بوجود بیاوریم. ما دورادور همبستگی ها و همدلی ها را ستایش می کنیم و آنها را که اصول اعتقادی و منشور جبهه ملی ایران پایبندند از خودمان می دانیم