01 March 2008

نوید اخگر: من به تمام اعتقادات اسلامی شما با هر قرائتی کافرم؛ من یک مرتد هستم

من به تمام اعتقادات اسلامی شما

با هر قرائتی

کافرم

من یک مرتد هستم


نوید اخگر

http://www.awidahg.com/


تبعیض بر علیه زنان

هیچ مسلمانی در جهان وجود ندارد و هیچ قرائتی از اسلام موجود نیست که به انواع تبعیض ها از جمله پوشش زنان با دید غیر تبعیض آمیز و آزادیخواهانه و سکولار بنگرد، تمام مسلمانان از هر قرائتی چه در حکومت و چه در مقابل حکومت، تبعیض در حق زنان را به اتم وجه در دستور کار ایدئولوژیک خود دارند و چادر و چاقچور و لچک و روسری و انواع محدودیت های تبعیض آمیز پوششی را در حق زن روا میدارند تا جائی که مردم به جان آمده ایران مانند همین هفته گذشته از فشاری که این رژیم بر بانویی در خیابان بخاطر نوع پوشش میآورد فریاد بر میآورند که حکومت اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم


تبعیض در مقابل نحله های فکری

هیچ مسلمانی در جهان وجود ندارد و هیچ قرائتی از اسلام چه در حکومت و چه در مقابل حکومت موجود نیست که به انواع تبعیض ها در قبال دیگر تفکرات و ایدئولوژی ها و مذاهب و نحله های فکری با دید غیر تبعیض آمیز بنگرد. سکت های متفاوت اسلامی هر کدام معتقد هستند که حتی جائی برای سکت دیگر اسلامی در بهشت وجود ندارد و خدا تنها همان دسته و سکت آنان را روانه بهشت خواهد کرد و در بغل حوریان بهشتی ولو کرده و مست و لایعقل در کنار جوی های شراب بهشتی به خوش گذرانی خواهند پرداخت ولی در همین مکان یعنی بهشت هم باز تبعیض بر علیه زنان بشدت عمل میکند و هیچ مسلمانی معتقد نیست و هیچ قرائتی از اسلام چه در حکومت چه در مقابل حکومت وجود ندارد که معتقد باشد خدا برای خواهر و مادر و زن و دختر وی هم در بهشت پسرانی را انتخاب کرده که میتوانند با حوریان بهشتی در بردن دل زنان در کنار جوی های روان شراب رقابت کنند


البته خداوند غلمان یعنی پسران خرد سال بی ریش را هم که در بهشت جا داده برای ارضاء خواست های جنسی آقایان است و ربطی به بانوان ندارد زیرا تبعیض بین زن و مرد از روز تولد تا مرگ و نیز پس از مرگ در بهشت نیز بایستی جریان داشته باشد


اینکه تاریخا اسلام و مسلمانان چه آنان که با احمدی نژاد ها هستند و چه آنان که بر احمدی نژاد ها هستند همیشه خود را نزدیکتر به معتقدات فاشیزم هیتلری یافته اند و سیاست ها و کیاست ها و روابط اندرونی و بیرونی خود را منطبق با آن قرار داده اند و یا رهبران مذهبی و آیت الله های کله گنده و شناخته شده از جلال و جبروت هیتلر سخن ها رانده اند و هر حرکت کوچک فاشیزم هیتلری قند در دلشان آب کرده است، علت آن بوده و هست که ریشه های تبعیض آمیز اسلام با هر قرائتی با ریشه های تبعیض آمیز در فاشیزم هیتلری یگانه است.
ظهور بنیادگرائی اسلامی نه نطفه نا خلف اسلام بلکه یک سکت و فرقه صاف و پوست کنده زائیده شده از درون انواع تبعیضات اسلامی است و فرزند خلف این تبعیضات شناخته میشود


تبعیض سیاسی و اجتماعی

اگر چه حق تبلیغ برای هر ایدئولوژی ای بعنوان رکنی برای بقاء آن تفکر تضمین شده است ولی در مکتب اسلام با هر قرائتی چه در حکومت و چه بر حکومت همچون ناسیونال فاشیزم هیتلری تبلیغ بدون زور شمشیر و بدون قوه قهریه برای صدور مکتب جایز نیست، مبنای جنگ جهانی دوم و شروع صدور انقلاب خمینی و اصولا بطور تاریخی زور و شمشیری که برای بزیر مهمیز در آوردن کفار و غیر مسلمانان در بند بند قرآن و سنت و احادیث از آن یاد میشود گواه انواع تبعیضاتی است که بر ملل غیر اسلامی روا شده و در آینده نیز روا خواهد شد، بدین خاطر امروز جکومت علی خامنه ای و مسلمانان در قدرت به این نتیجه میرسند که هر کس را از دین اسلام خارج شود میبایستی با زور تیغ و کشتار یا به اسلام عزیز باز گردانید و یا با زور تیغ او را به دیار عدم فرستاد مگر فاشیزم هیتلری منطق دیگری را برای کشتار یهودیان بیگناه و کمونیست ها و سوسیالیست ها و کولی ها بکار میبرد؟

من یک ایرانی ام که اجدادم از آسیای مرکزی و قلب روسیه روانه ایران شده تعدادی در ایران یا پرشیای قدیم رحل اقامت گزیده اند و با زور شمشیر علی، حسن و حسین و خلفای اسلامی پس از تجاوزات سالیان و سرکوب ها و کشتار های عریان تاب نیاورده و مسلمان شده اند و تعدادی رهسپار هندوستان و از آنجا به اروپا و سرزمین های دیگر پناه برده اند

من یک ایرانیم که نمی دانم اجدادم که از آسیای مرکزی به پرشیا و ایران قدیم وارد شدند چه دینی داشتند و اعتقادتشان چه بود و چرا تعدادی از آنان به اسلام این آئین تبعیض و زجر و شکنج و نابرابری و تجاوز گردن نهادند ولی به این آگاه گشته ام زیرا به چشم دیده ام و با حواسم لمس کرده ام که من یک کافر و مرتدم که در مقابل اسلام و شمایان ایستاده ام

زیرا مردم کشورم پس از سی سال زجر و شکنج نیز با چشم خویش دیده اند و با حواس خود لمس کرده اند که دیگر اسلام را نمی خواهند و فریاد بر میآورند که حکومت اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم . این دیگر یک شعار نیست یک آگاهی تاریخی است یک خواست ملی است

حکومت اسلامی نمی خواهیم نمی خواهیم


28 فوریه سال 2008 میلادی

سوئد استکهلم