01 July 2008

چرا کورش زعیم را نشانه گرفته اند؟ / پرویز هراتی نژاد

چرا کورش زعیم را نشانه گرفته اند؟

پرویز هراتی نژاد

گروهی چشم تنگ و بهانه جو این روزها بد جور به پرو پای مهندس کورش زعیم پیچیده اند . برای مهندس زعیم البته این مسئله جدید نیست. کورش زعیم بتازگی خون تازه ای در رگهای جبهه ملی روان کرده بود و این کار وی نه حکومتیان را خوش آمد و نه چشم تنگانی را که دیدند چگونه این مرد با شجاعت گوی سبقت را از سربداران برد و بار دیگر نام جبهه ملی ایران را بر سر زبانها انداخت و پویایی این جریان را به رخ همگان کشید. بیاد داریم در سرزمینی که بسیاری سر ببالین خود می گذارند چگونه این مرد در کنار پرویز ورجاوند سینه خود را آماده شکنجه ها و توهینهای دژخیمان جمهوری اسلامی قرار داد تا نام ایران را رساتر فریاد زنند. مبارزه جانانه و شانه به شانه وی در کنار دکتر پرویز ورجاوند امید تازه ای را در پاسداشت میراثهای فرهنگی و باستانی سرزمین آهورائیمان ایران به همراه داشت.

اینک بار دیگر کورش زعیم مورد شماتت چشم تنگان و تنگ نظران قرار گرفته است . بیاد داستانی افتادم در ارتباط با منصور حلاج . حلاج فریاد ان الحق زدو فرمان مرگ وی صادر کردند. مردمان نادان دور حلاج جمع شدند با سنگ و کلوخ بر وی تاختند. دریغ از یک آه که حلاج را به زحمت اندازد. در این میان جنید گلی را بر حلاج حواله کرد. فریاد درد حلاج برخواست. مردمان شگفت زده شدند که ای مرد اینچنین سنگ درشت بر تو می اندازیم آخ نمی گوی به پرتاب یک گل از سوی مرادت فریادت به آسمان برخواست؟

حلاج ندا داد: آن سنگ که شما بر من می اندازید بر شما می بخشم چون می دانم که نمی دانید اما این گل که این مرد بر من می افکند مرا به درد می آورد زیرا او می داند و می اندازد.

بروید در گوگل و بنویسید :کورش زعیم و جستجو کنید تا بدانید زعیم کیست.

نامه کورش زعيم به منوچهر متکی: هزاران نفر از مردم ايران در تهران و ديگر شهرها عملا شما را با تظاهرات گسترده خود از مقامتان خلع کرده اند./ دکتر پرویز ورجاوند از رهبران جبهه ملی ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: روز جمعه حدود ساعت دوازده گروهی ظاهرا از وزارت اطلاعات به منزل ایشان مراجعه می کنند، مدتی کتابها و نوشته ها و غیره را بررسی می کنند، بخشی از آنها را همراه با کامپیوتر ایشان و دیگر وسایل را برمی دارند و با خود ایشان می برند؛ یک تماس تلفنی یک دقیقه ای گرفتند که ایشان در زندان اوین نگهداری می شود. دکتر ورجاوند علت بازداشت مهندس کورش زعیم را بنا بر تفهیم اتهام او، عضویت در جبهه ملی ایران ذکر می کند و از افزایش فشارها بر این جبهه می گوید.

کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهبه ملی ایران بازداشت شد: مصاحبه با پرویز ورجاوند نازي عظيما

بنا بر گزارش ادوارنیوز کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهبه ملی ایران بازداشت شد. دکتر پرویز ورجاوند از رهبران جبهه ملی ایران در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: روز جمعه حدود ساعت دوازده گروهی ظاهرا از وزارت اطلاعات به منزل ایشان مراجعه می کنند، مدتی کتابها و نوشته ها و غیره را بررسی می کنند، بخشی از آنها را همراه با کامپیوتر ایشان و دیگر وسایل را برمی دارند و با خود ایشان می برند؛ یک تماس تلفنی یک دقیقه ای گرفتند که ایشان در زندان اوین نگهداری می شود. دکتر ورجاوند علت بازداشت مهندس کورش زعیم را بنا بر تفهیم اتهام او، عضویت در جبهه ملی ایران ذکر می کند و از افزایش فشارها بر این جبهه می گوید.

نامه کورش زعیم به شرکت برادران وارنر(فیلم 300)

کورش زعیم: تا کجا باید سقوط کنیم تا همه ما سوخته دلان باور کنیم که راه پیشرفت رو به عقب نیست
محمدعلی دادخواه، وکيل مدافع زعيم در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"،اتهام موکلش را اقدام عليه امنيت ملی عنوان کرد .

سدسازی و میراث فرهنگی؛کورش زعیم

پیام کورش زعیم به جشن مهرگان جوانان ( جبهه ملی ایران )در قبرس