28 July 2008

گستاخ و دیوانه وار، خون مردم ایران را می ریزد و سرکوب می کند تا داخل و خارج را از میزان خونخواری و شقاوت خود بهراسانداعدام هدفمند 29 نفر در یک روز

لیلا جدیدیاینجا دیگر سخن تنها بر سر نقض حقوق بشر و نقض اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیست. سخن حتی از تاثیرگذاری یا عدم تاثیر مجازات اعدام بر کاهش جرم و جنایت در جامعه نیز نمی تواند باشد. اینجا رژیم به گوشه رانده شده ولایت فقیه است که تلاش می کند با اعدام 29 نفر در یک روز (یکشنبه 6 مرداد)، در صحنه داخلی و خارجی جو رعب و وحشت بیشتری به وجود آورده و چنگال خونین قدرت و تهدید را به رخها بکشد.

روشن است که اعدام 29 نفر در یک روز پیام رسایی از سوی رژیم در بردارد و گرنه می توانست مثل همیشه و سالهای گذشته هر روز تعدادی کمتری را با بازتاب محدود تر اخبار آن به مسلخ بفرستد. از همین روست که دادستان تهران با شدت برخورد کردن با "اخلاگران" را گوشزد می کند. این در حالیست که بنا به برخی از گزارشات، در بین افراد اعدام شده تعدادی نیز که سال گذشته در جریان اعتراضات به سهمیه بندی بنزین دستگیر شده و تحت عنوان "اراذل و اوباش" در اسارت بودند نیز قرار داشتند. به گفته محمد مصطفایی، وکیل پرونده مجرمان جوان، برخی از اعدام شدگان در دادگاه های انقلاب یا دادگاه های ویژه شرایط خاص محاکمه شده اند.

همزمان با زور بازو نشان دادن قوه قضاییه، رییس جمهور رژیم هم از راه اندازی "صدها و یا هزاران دستگاه غنی سازی" دم زد. یک نماینده مجلس ارتجاع هم می گوید: "آمریکا دست از پا خطا کند ملت ایران دریای خون راه می اندازد." اما این تنها اقدامات سه قوه رژیم ولایی نیست.

دو فعال برجسته ایرانی در زمینه مبارزه با ایدز که در انستیتو پارس فعالیت می کنند و دارای شهرت جهانی هستند نیز به ناگاه و بدون هیچ توضیحی بازداشت می شوند. راه انداختن" گشت محله" و ده ها اقدام دیگر برای اعمال فشار از این نوع نیز در دستور کار قرار می گیرد.

به این اتکا است که احمدی نژاد در نتیجه گیری از جنایتهای رژیمش عجله به خرج می دهد و ادعا می کند، "غرب عقب نشینی کرده" است.

رژیم، گستاخ و دیوانه وار، خون مردم ایران را می ریزد و سرکوب می کند تا داخل و خارج را از میزان خونخواری و شقاوت خود بهراساند. نتیجه اما آشکار شدن هر چه بیشتر ضعف رژیم ولایت فقیه و پیشروی همه کسانی که در مقابل آن قرار گرفته اند است.


..................
ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com/