17 May 2006

شیما کلباسی: یکی یکی


یکی یکی

شیما کلباسی
به فکر افتادم که شکایتی بنویسم و از اداراتی که مسیول ویزادادن به افرادی هستند که با رژیم ایران به نحوی همکاری داشته اند/دارند پی گیری قانونی کنم. برایم به هیچ عنوان قابل قبول نیست که محسن سازگارا، فاطمه حقیقت جو، عطری می توانند ویزای تحصیلی، کار، تحقیق گرفته و به آمریکا بیایند و یا مثلا افرادی مثل محمد نهاوندیان به آمریکا رفت و آمد داشته باشند و گرین کارتش از وی گرفته نمی شود... در حالیکه دانشجویان و متقاضیان ایرانی که هیچگونه فعالیتی در این رژیم نداشته اند و حتی حمایت هم نکرده اند جواب رد می گیرند.

مادرم یک مهندس تحصیلکرده و با منش که مطمینا سودای شهادت و حمله تروریستی در سرش نبود در سن پنجاه و نه سالگی وقتی می خواست به دیدن دختر باردارش (خودم) به آمریکا بیاید با اینکه مقیم دانمارک بود ولی به علت داشتن گذرنامه ایرانی به او و پدرم همزمان ویزا ندادند. مسیول سفارت آمریکا در دانمارک گفته بود: نمی شه دوتاییتون با هم برین. یکی یکی!

خوب این چه یکی یکی هست که اینهمه میوه رسیده و آدمهایی مثل محمد نهاوندیان می توانند بدون هیچگونه مسیله ای به آمریکا رفت و آمد داشته باشند؟ چطور هست که گرین کارت فلان آقای مسن ایرانی که پسرش در اینجا استاد دانشگاه هست و همکار برادر شوهرم رو گرفتند چون سر شش ماه به آمریکا نیامده بوده ولی جناب نهاوندیان، فعال در رژیم ایران سر و مرو گنده برای خودش برو و بیا دارد. و این با ریاست جمهوری بوش شروع نشده است بلکه پرونده افرادی که از نزدیک می شناسم موجود هست که در زمان ریاست جمهوری کلینتون ویزای تحصیلیشان رد شده و با هزار بدبختی و مشگلات و یا سالها انتظار توانستند ویزای آمریکا را بگیرند.

چرا یک انسان عادی ایرانی حقش کمتر از یک فعال رژیم ایران هست؟ این چه سوراخ گندیده ای هست که سیمان گرفته نمی شود تا مواردی اینچنین پیش نیاد؟

http://zaneirani.blogspot.com/2006/05/blog-post_16.html