22 May 2006

نادیده گرفتن سهم حوزه های علمیه در آمارهای علمی کشور

نادیده گرفتن
سهم حوزه های علمیه
در آمارهای علمی کشور

وبلاگ ایران آزادبه گفتۀ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
سهم توليد علم حوزه هاي علميه در آمارهاي علمي كشور گم شده است.

پیشرفتهای جدید علمی در حوزه های علمیه در زمینه های گوناگون علوم تجربی و انسانی نادیده گرفته شده است و متاسفانه دولت و بویژه وزارت علوم در معرفی و شناساندن این پیشرفتها به جهانیان کوتاهی کرده است! یکی از موضوعات پیشرفته و جدید در حوزه
های علمیه، روش های نوین تشخیص رنگ و بو و مزۀ نجاست است که از مهمترین مسائل فقه شیعه می باشد!
همان گونه که در رساله های مراجع گرانقدر و عظام مندرج می باشد، برای اطمینان از پاک شدن یک شیئ نجس، بایستی پس از شستن آن (به نحوی که در رساله ها آمده است) رنگ و بو و مزۀ نجاست آن از بین برود! به عبارتی الزاما باید مزۀ آن چک شود و از طرفی هم شخص مقلد باید مزۀ نجاست را از قبل بداند و بتواند مقایسه کند که آن مزه برطرف شده است یا نه!

پیشرفته ترین مباحث روز حوزه ها در زمینۀ علوم تجربی مربوط به نجوم می باشد! در این که اگر دو شخص عادل گواهی دادند که هلال ماه را رؤیت کرده اند و پیشرفته ترین تلسکوپها هم هیچ نشانی از رویت هلال ماه دریافت نکردند، تکلیف مقلد در چنین مواردی چیست؟! ضمنا پیشرفتهای جدیدی هم در زمینۀ واژه های مصطلح در فقه (مانند جایز است، محل اشکال است، محل تأمل است، بنا براحتیاط واجب، مباح است، کراهت دارد، احتیاط مستحب و ...) حاصل شده است که بایستی از طریق ژورنال های آی اس آی به اطلاع جهانیان رسانده شود! همچنین در زمینۀ تطبیق دستورات اسلام (از جمله کتک زدن زنان در سورۀ مریم و نیز ختنۀ دختران و سنگسار و موارد مختلف قصاص و ...) با مبانی حقوق بشر (و بالعکس) هم در برخی از حوزه های وابسته به متفکرین نوگرای اسلام تحقیقاتی صورت گرفته است که چون مورد تائید فقهای پیشکسوت نمی باشد و در برخی از آنها بیم از بدعت وجود دارد، انتشار آنها در مجلات آی اس آی محل تأمل است!
ضمنا جهت تطابق یافته های نوین حوزه با علم پزشکی، در طرح های مشترکی با برخی از دانشگاهها، احکام نوینی برای نجاسات، تخلی و استبراء و شکیات نماز و ... و نیز مسائل مبتلابه جامعه امروزی(مانند چت کردن با ریبه یا بدون لذت و ریبه! و دوستیابی الکترونیکی و صیغه از طریق اینترنت ...) هم استخراج شده است که پس از بررسی بیشتر و در صورت موافقت و تأیید علمای عظام به سمع و نظر جهانیان خواهد رسید. ضمنا پس از طی این مراحل و انتشار مقالات در ژورنالهای معتبر، بسیاری از محققین برجستۀ حوزه به درجات استادیاری و دانشیاری و استادی افتخار خواهند داد!(شأن مقدس حوزویان أجل از آن است که بواسطۀ این درجات افتخاری نصیبشان شود بلکه بالعکس آنها به این مدارج افتخار خواهند داد!)

اما جدیدترین زمینۀ تحقیقات حوزوی مربوط به شناخت علایم ظهور می باشد. برخی از آیات عظام کامپیوتر و اینترنت را مصداقِ خرِ دجال دانسته اند که از علایم عصر ظهور می باشد. این در حالیست که برخی دیگر از محققین ماهواره و برنامه های تلویزیونی آن را مصداق خر دجال دانسته اند. تحقیقات گسترده در این زمینه ادامه دارد!

http://azaadir.blogspot.com/2006/05/blog-post_22.html