03 December 2006

زینت میرهاشمی: شگردهای ارتجاعی در برابر اعتراضهای دانشجویی

مسئول کمیته معارف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، روز شنبه 11 آذر در رابطه با روابط دانشجویان در دانشگاهها گفت: «فرهنگ تفکیک دختر و پسر باید در جامعه نهادینه شود.»


شگردهای ارتجاعی در برابر اعتراضهای دانشجویی


زینت میرهاشمی


عبدالوحید وفایی از موضعی ارتجاعی در چالشهای پیش روی با حرکتهای دانشجویی «تفکیک آنها از یکدیگر» و ایجاد انجمنهای مذهبی را، راه حلی برای کاهش مشکلات در دانشگاهها دانست. جمهوری اسلامی طی 27 سال علیرغم استفاده از تمامی شگردهای ایدئولوژیک و مذهبی اش در تبدیل دانشگاه به مسجد، قبرستان و مکانی برای ازدواج با گرفتن جشنهای جمعی ازدواج و دادن «وام ازدواج» در تسلط داشتن قکری بر دانشجویان و جوانان ناموفق بوده است.

مسئول گروه دینی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد دانشجویان دختر گفت: «یکی از دغدغه های اصلی دختران دانشجو ازدواج و در پسران اشتغال است.» این دیدگاه ارتجاعی و عقب مانده نسبت به دختران دانشجو، که بیش از 65 درصد قبولی در مدارج عالی تحصیلی را به خود اختصاص داده اند در فرایند خانه نشین کردن زنان بعد از تحصیل است.

انجمنهای اسلامی دانشجویان که از ابتدا دست ساخته و با هدف ایدئولوژیک سیاسی در دانشگاهها با حضور نمایندگان ولی فقیه و بسیحیهای دانشجو ساخته شد امروز تبدیل به جایگاهی شده که رژیم ولایت فقیه را با همه ارگانهای سرکوبگرانه اش به چالش کشیده اند.

اقدام برای تشکلهای دموکراتیک و انتخابات واقعی در این نهادها رشد کرده است. دانشجویان در برابر انتصابهای تحمیلی مسئولان دانشگاهها و نمایندگان ولی فقیه، جدال هر روزه دارند و اعتراضهای دانشجویی در کادر خواسته های دانشجویی ساختار نظام را به چالش گرفته است.

اعتراض به پدیده دانشجویان ستاره دار و محرومیت آنها از ثبت نام برای ادامه تحصیل و یا اخراج و محرومیت دانشجویان فعال موضوع مشخصی است که رژیم از گستره آن و سازمانیابی این اعتراضها هراس دارد. دانشجویان پلی تکنیک روز شنبه 11 آذر در اعتراض به محروم کردن دانشجویان ستاره دار با تحصن خود مانع ورود وزیر علوم به دانشگاه شدند.

«دانشجويان حاضر در تحصن امروز، پلاکاردهايي با مضامين اعتراضي نسبت به سياستهاي وزارت علوم در ايجاد محدوديت براي دانشگاهها و دانشجويان و تصاوير ياشار قاجار و روزبه رياضي (دانشجويان سه ستاره پلي تکنيک)، متين مشکين (دانشجوي اخراج شده دکتراي پلي تکنيک)، کيوان انصاري (دانشجوي بازداشت شده دکتراي پلي تکنيک) و علي عزيزي، عباس حکيم زاده و مجيد توکی ( دانشجويان تعليق خورده و ممنوع الورود پلي تکنيک) را به ديوار هاي مجاور کلاس نصب کردند.
وزير علوم با مشاهده اين وضعيت ترجيح داد با دانشجويان روبرو نشود و همراهان وي، او را به مکاني بيرون از دانشگاه منتقل نمودند.» (خبرنامه امیرکبیر)


ایران نبرد www.iran-nabard.com