03 November 2008

شکنجه و به قتل رساندن عبدالرضا رجبی را محکوم می کنیم


قربانی دیگری از وحشیگری دژخیمان ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

ر
وز سه شنبه 7 آبان، زندانی سیاسی مجاهد خلق، عبدالرضا رجبی زیر شکنجه های جلادان رژیم جان باخت. مزدوران رژیم ولایت فقیه این منادیان نفرت و خون با شقاوت و بی رحمی اوج بربریت خود را نشان می دهند.

عبدالرضا رجبی در سال 1380 دستگیر و به اعدام محکوم شد. محکومیت وی در سال 1385 به حبس ابد کاهش یافت. بر اساس اطلاعیه سازمان مجاهدین خلق ایران، «طی این سالها دژخیمان برای در هم شکستن و به ندامت کشاندن او به انواع فشارها و نیرنگها متوسل شدند و بارها برایش صحنه های اعدام مصنوعی ترتیب دادند.» عبدالرضا رجبی، در برابر این فشارها مقاومت کرد و در راه آرمان آزادی به شهادت رسید.

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی، زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین، به همین مناسب همایشی برگزار کردند. زندانیان همراه با سرودخوانی، روشن کرن شمع، پخش حلوا و خرما، یاد این جان داده راه آزادی را گرامی داشتند. بر اساس این گزارش «زندانیان سیاسی در پایان مراسم با همدیگر عهد پیمان بستند که تا رسیدن به آزادی و دموکراسی دست از تلاش و کوشش خود بر نخواهند داشت و بخصوص در این سالیان کاروان جانباختگان راه آزادی از حرکت خود باز نایستاده است.»

بنا به همین گزارش زندانيان سياسي بندهاي 4 و 5 زندان رجايي شهر کرج طی اطلاعیه ای اعلام کردند که:«يقين است صفحه تاريخ به تلاشها و مبارزات آزاديخواهاني همچون اکبر محمدي ، ولي الله فيض مهدوي ، ابراهيم لطف الهي و عبدالرضا رجبی مزين گشته است.»

بدون شک مقاومت عبدالرضا رجبی و جانبازی او در راه آزادی، ماجرای نسلی است که حاضر نشدند در استبداد ولایت فقیه، پایان تاریخ مبارزه مردم ایران برای عدالت، آزادی و دموکراسی را ببینند و به گزمگان استبداد «نه» گفتند. چنین است که جانشان را در اعتقاد به ارزشهای والای انسان فدا می کنند.

شکنجه و به قتل رساندن عبدالرضا رجبی را محکوم می کنیم. فقدان وی را به خانواده او، همرزمان وی در سازمان مجاهدین خلق، به زنان و مردان شهر اشرف و به همه آزادیخواهان ایران زمین تسلیت می گوییم.


ایران نبرد
http://www.iran-nabard.com