06 August 2006

لیلا جدیدی:

صدای رسای هر ایرانی، علیه اقدامات جنایتکارانه رژیم

روز 7 مرداد، احمد باطبی که رژیم جمهوری اسلامی او را به خاطر دفاع از شرافت انسانی، متهم ردیف اول کوی دانشگاه شناخته، در منزل خود بازداشت شد. امروز (13 مرداد) او هفتمین روز اعتصاب غذای خود را در زندان مخوف حکومت ولایت فقیه می گذراند. خانم سمیه بیات، همسر آقای باطبی در مراسم گرامی داشت اکبر محمدی فاش کرد که مامورین اطلاعات او را در صورت هرگونه فعالیت برای آزادی همسرش تهدید به بازداشت کرده اند. روز گذشته نیز بازجوی احمد باطبی به پدر او احتمال صدور حکم 9 سال حبس برای این زندانی را داد. این در حالیست که آقای باطبی به پدر خود گفته است اعتصاب غذای خود را تا پای جان ادامه خواهد داد.

هنوز خون اکبر محمدی بر دستان دژخیمان خشک نشده که حکومت آستین را به قصد اقدام علنی دیگری در سرکوب مخالفان خود بالا می زند. آقای محمد محمدی، پدر اکبر محمدی در نامه ای از آثار شکنجه جنایتکاران و مزدوران رژیم بر پیکر فرزندش خبر داده و می گوید:"پیشانی او ورم کرده، دندانهایش از دهان بیرون زده، کاسه سرش شکسته و از ناحیه گلو تا شکم و همچنین پشت او پاره و دوخته شده. در هنگام شستن از ناحیه سر و گوشهای او خون می آمد".

رژیم ملاها تحت فشار جوامع بین المللی و اعتراضات مردمی در داخل و خارج از ایران، بی پرده چهره کریه و ضد انسانی خود را به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی راه فرار از سرنگونی و فروپاشی حکومتش را در سرکوب و تهدید بیشتر و آشکار مردم و زندانیان سیاسی و دامن زدن به جنگ می بیند.

همچنان که تهاجم رژیم به حق زیستن انسانها شدت می یابد، وظایف انسانی مردم ایران در اعتراض به این جنایتها سنگین تر می شود. زندانیان سیاسی نمادی از مبارزه مردم ایران برای آزادی هستند و این وظیفه هر ایرانی و انسان عدالت خواهی است که در دفاع از آنان و برای نجات جانشان بکوشد. نباید این صدا خاموش شود. هزاران زندانی سیاسی در پیکار برای ایرانی آزاد و آباد و شایسته مردمانش به جوخه های مرگ رژیم سپرده شده و یا در زندانها بسر می برند. باید پرچم آنان را به دست گرفت و در دفاع از عدالت یک لحظه هم آنرا بر زمین نگذاشت.

احمدی نژاد اخیرا در نشست اضطراری سران سازمان کنفرانس اسلامی در مالزی اسراییل را "یک رژیم در حال اضمحلال خواند و گفت:"اقدامات جنایتکارانه نمی تواند او را نجات دهد."

باید نشان داد که این حکم بیش از همه در مورد رژیم او صدق می کند.

http://www.iran-nabard.com//ایران نبرد