16 November 2006

جعفر پویه: روز نویسندگان دربند، و وضعیت زندانیان بند 350 اوین

در سالروز روز نویسندگان زندانی،
صدای معترض نویسندگان و همه فعالان سیاسی دربند رژیم جمهوری اسلامی شویم.

روز نویسندگان دربند،

و وضعیت زندانیان بند 350 اوین


جعفر پویهدیروز 15 نوامبر، روز جهانی نویسندگان در بند بود. زورگویان و قُلدران صاحب قدرت که هرگز صاحبان قلم و اندیشه را برنتابیده اند، شیوه های گوناگونی را برای محدودیت آنها در کار کرده اند. زندان با توسل به قانون خود ساخته قدرتمندان و قضاوتهایی خالی از هر گونه حقیقت و شرافت، با دستها و فکرهای به خدمت گرفته شده، سایه سیاهی است که بر سر نویسندگان و اربابان قلم و اندیشه سنگینی می کنند. به همین دلیل در کمتر کشوری است که نویسندگان راهی زندان نشوند و دلیل دستگیری آنها نیز اتهاماتی جعلی که برای بدنام کردن آنها ساخته شده عنوان نشود .

در سالگرد روز نویسندگان زندانی از تهران خبر می رسد که زندانیان سیاسی بند 350 از سوی اوباش وابسته به حکومت مورد ضرب و جرح واقع شده اند. این شیوه ای کثیف و بسیار قدیمی است که زندانبانان برای تنبیه زندانیان سیاسی، زندانیان ناآگاه و یا اشراری که دستگیر شده اند را با وعده هایی اندک علیه آنها به کار می گیرند. در چند روز گذشته، عوامل حکومت کسانی که به اسم و عملکرد شناخته شده اند را در زندان اوین وا داشته اند تا زندانیان سیاسی را مورد ضرب و شتم قرار دهند. طُرفه اینکه "زارع"، مدیر زندان و نماینده اش "حیدرلو" که وظیفه نگهداری از زندانیان را به عهده دارند، شاهد این بی حرمتیها بوده اند و نظارت کرده اند تا اجیر شدگان وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهند.

در این درگیری آقای ناصر زرافشان، وکیل خانواده های قتلهای زنجیره ای، نویسنده و فعال سیاسی به شدت مجروح شده است. سعید شاه قلعه پس از ضرب و شتم به انفرادی 240 منتقل شده و شاهین نیا و غلام کلبی نیز مضروب شده اند که به بهداری منتقل گردیده اند. سرکرده اوباش مهاجم فردی بنام "سید جلیل غریب"، از عوامل وابسته حکومت می باشد که به جرم اختلاس و مفاسد اقتصادی زندانی است. پس از این عمل، زندانبانان اقدام به قطع تلفن بند 350 اوین برای جلوگیری از انتشار خبر می کنند.

جان زندانیان سیاسی در ایران در خطر است و جانیان رژیم سختگیری و فشار بر زندانیان را به حداکثر رسانده اند.

در سالروز روز نویسندگان زندانی، صدای معترض نویسندگان و همه فعالان سیاسی دربند رژیم جمهوری اسلامی شویم. زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و کمیته ای بین المللی برای بررسی وضعیت زندانهای رژیم جمهوری اسلامی باید تشکیل شود. شرایط زندان و اعمال ضد انسانی حکومت با گرفتار شدگان در بند به شدت ضد انسانی است.

...............

http://www.iran-nabard.com/

ایران نبرد