09 July 2006

رادیو آزادگان ./. حسن زارع زاده اردشیر

http://zarezadeh.blogfa.com

وضعیت زندانیان سیاسی ،
کیفیت و وضعیت بازداشتگاها و زندانها ،
وضعیت دانشجویان زندانی در آستانه 18 تیر
واحد اطلاع رسانی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی- حسن زارع زاده اردشیر ، چهارشنبه ۱۴ تیرماه برابر با ۵ جولای، در گفتگویی با رادیو آزادگان مسائل مربوط به زندانیان سیاسی و وضعیت آنها در زندان ها و سرکوب جنبش دانشجویی را مورد بررسی قرار داد.

در این گفتگو به سرکوب فعالان سیاسی فرهنگی در تهران، آذربایجان و کردستان و طرح اعتصاب غذا از سوی اکبر گنجی پرداخته شده است. این گفتگو را در دو بخش بشنوید.

مصاحبه با حسن زارع زاده اردشیر بخش نخست